کتاب تجربه های زندگی ساز گلچینی از بهترین سخنان وتجربه های شخصی محمد جانبلاغی واساتید بزرگ دیگر است.در این کتاب جملاتی وجود دارد که نوع نگرش شما را در مورد خود ودنیای پیرامونتان تغییر می دهد.شما با مطالعه این کتاب می توانید ره صد ساله را یک شبه بپیماید.چون سوار بر غول تجربه گذشتگان خواهید بود. 

 

جهت دریافت این کتاب به صفحه نمایندگی های .:: مکتب زندگی ::. مراجعه فرمایید. 

منبع: مکتب زندگی