روح قانون یا خط قانون


گلچینی از سخنان محمد جانبلاغی (فقط 1دقیقه و30 ثانیه زمان می برد برای خواندنش)


ما باید مردمانی باشیم که درست بیاندیشیم و از اون بخش وجودی الهی مان درست استفاده کنیم. و یاد بگیریم که روح قانون در ما وجود داشته باشد نه خط قانون.


به دادگاه رفتید به شما رای دادند و طرف را محکوم کردند که باید اینقدر به شما پول بده یا اینقدر بره زندان.


ولی شما و خدای خودت میدونی که منصفانه نیست. خط قانون میگه اون باید بره زندان، اعدام بشه و...

                                             ولی روح قانون میگه این درست نیست.

 

منبع: مکتب زندگی